Genel İngilizce

24YD® Yabancı Dil Kursları’ nda sunulan 6 seviyeli genel İngilizce eğitim programı Avrupa Konseyinin (CEFR) belirlemiş olduğu kriterler kapsamında oluşturulmuştur. Genel İngilizce programının amacı kişilerin İngilizceyi günlük hayatta akıcı ve etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda 24YD® Dil Okullarının öncelikli hedefi başta konuşma becerisi olmak üzere tüm dil becerilerini kursiyerlerine kalıcı bir şekilde kazandırmaktır. Bu kalıcı kazanımları kursiyerin kendisinin de takip edebilmesi için her kursiyere Avrupa Dil Portfolyosu (European Language Portfolio) tanımlanmaktadır. Kursiyerlerin eğitim süreci içerisinde; her seviyedeki gelişimlerini kendilerinin değerlendirmeleri sağlanmaktadır. Genel İngilizce eğitim programı süresince kullanılan tüm eğitim materyalleri kursiyere ücretsiz olarak sunulmaktadır. Eğitim süreci sonlanan kursiyer istediği takdirde sertifika sınavına girerek; sınav sonucu belgelemiş olduğu seviyeye ait sertifikayı almaya hak kazanır. Sertifikanın yanında 24YD® mentorluğunda kursiyer ile birlikte “Europass Dil Pasaportu” hazırlanır.

 

24YD® Dil okulları genel İngilizce eğitim programında bulunan seviyeler ve kapsamları şu şekildedir:

 

A1(Elementary)

Günlük hayatla ilgili genle konuları yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilir. Kendisi, ailesi ve çevresindeki kişiler hakkında genel bilgiler vererek bu konular ile ilgili sorulan sorulara cevap verebilir. Katalog, duyuru ve afişlerdeki genel bilgileri okuyup anlayabilir ve kısa ve basit cümlelerle basit not ve mesajlar yazabilir.

 

A2(Pre-Intermediate)

Konuşmacıyı ilgilendiren konularla ilgili kalıpları ve sözcükleri anlayabilir; kendisi hakkında eğitim, iş, ailevi ve kişisel bilgiler verebilir. Kısa ve basit metinleri, kısa kişisel mektupları okuyup anlayabilir ve bu metinlerdeki önemli noktaları kavrayabilir. Bildiği yapıları kullanarak kısa basit notlar ve kişisel mektuplar yazabilir.

 

B1(Intermediate)

Günlük ortamlarda sürekli karşılaşılan bilindik konulardaki net, standart konuşmaları ana hatlarıyla anlayabilir. Güncel olaylar ya da konuşmacının ilgi alanına giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olması koşuluyla anlayabilir.  Deneyimlerini, hayallerinin, isteklerini ve olayları betimlemek için belirli kalıpları kullanabilir. Bir kitabın ya da filmin konusunu ve bunlarla ilgili izlenimlerini anlatabilir. Dilin konuşulduğu ülkede ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilir. Günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri ve kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilir. Aynı şekilde, deneyim ve izlenim betimleyen kişisel mektuplar yazabilir, bilindik ya da ilgi alanına giren konularla ilgili bir metin kaleme alabilir.

 

B2(Upper Intermediate)

Güncel bir konu olması koşuluyla ve mesleki bir terim kullanılmaması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir. Televizyon haberlerindeki ve güncel olaylara ilişkin programlardaki konuşmaların çoğunu anlayabilir. Güncel konular hakkındaki tartışmalarda kendi fikrinin ifade edebilir ve gerekçeler sunabilir. Güncel sorunlarla ilgili yazılan gazete makalelerini okuyup yazarın tutumunu anlayabilir ve ilgi alanına giren çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilir.

 

C1(Advanced)

Açık olmayan konuşmalarda ima edilen mesajı algılayabilir, televizyon programları ve filmleri fazla zorlanmadan anlayabilir. Kullanacağı sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendisini akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilir ve dili toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. Somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanıyla alakalı olmasa bile herhangi bir makaleyi anlayabilir. Karmaşık konuları açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir ve bu betimlemeleri kompozisyon ya da rapor olarak düzenleyebilir.

 

C2(Proficient)

İster canlı ister yayın ortamında olsun hiçbir konuşma türünü anlamakta zorluk çekmez ve hiç zorlanmadan her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir; deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri kullanabilir. Yapısal ve dilbilgisel açıdan karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve uygun bir üslup ve okuyucunun dikkatini çekebilecek ifadeler kullanarak akıcı metinler yazabilir.

 

Sizi Arayalım
CAPTCHA CAPTCHA